تحمیل بدهی جدید به دولت!

 

 

سیدمحمود علیزاده طباطبایی

 

موضوع ادغام پنج بانک نظامی (بانک انصار، بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، موسسه مالی اعتباری کوثر و بانک حکمت ایرانیان) در بانک سپه بعد از پرداخت بدون دلیل بدهی چندهزار میلیارد تومانی موسسات اعتباری از منابع ملی تصمیمی است که هیچ توجیه قانونی ندارد.
این بانک‌ها که همه وابسته به نیروهای نظامی هستند به دلیل بی تدبیری وسواستفاده مدیران به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و ادغام آن‌ها در بانک سپه بدهی صدهزار میلیارد تومانی آنها را به دولت تحمیل می‌کند و افزایش صدهزار میلیارد تومان به بدهی هفتصد هزار میلیارد تومانی دولت به معنی افزایش تورم است.
به نظر کارشناسان بهتر است این پنج بانک در بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان ادغام شوند و با ثروت یک‌صد میلیارد دلاری بنیاد که به صورت املاک و مستغلات قابل انتقال به بخش خصوصی‌ می‌تواند هزینه بی‌تدبیری مدیران نالایق را از خزانه بنیاد به جای خزانه دولت تامین کند.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما