حسین بیشتر از آب، تشنه‌ لبیک بود، نه چای!

 

 

محمد مزینانی

 

 

حسین بیشتر از آب، تشنه‌ لبیک بود، نه چای!

اما به جای افکارش، هر جایی که می شد، قهوه خانه سیار زده اند

که تو بیایی و چای بخوری با کمی قند

و کمی دوبس دوبس مداحی های جدید سرت را درد بیاورد و بروی و هیچ !

حسین بیشتر از آب، تشنه‌ لبیک بود، نه بازوهای کلفت!

نه هورمون پشت هورمون با سرنگ بزنی توی بازوهای کوفتی ات!

که بروی مثلا زیر علم چند شاخه و چند قدمی راه ببری اش

و کمی آن سوتر، دل چهار تا دختربچه را بلرزانی

حسین بیشتر از آب، تشنه‌ لبیک بود

نه موهای شینیون شده و ناخن های لاک زده و طرح دار!

غافل از اینکه این روزها، نان آرایشگرها آن قدری توی روغن است

که تا نیمه های شب هم، مشغول فر و میزامپلی هستند.

و بدبختانه ترش، مش کردن موی پسرهایی است

که فردا می خواهند با دسته بیایند توی خیابان!

روضه ما همین جاست.

سال ها پیش تر، شریعتی برایمان روضه را خوانده بود که

حسین بیشتر از آب، تشنه لبیک بود

اما افسوس که به جای افکارش،

زخمهای تنش را نشانمان دادند ،

و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند!

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “حسین بیشتر از آب، تشنه‌ لبیک بود، نه چای!

Comments are closed.