امیر تتلو و حمله به مقدسات

 

 

مهرداد شاکری

 

حاشیه های امیر تتلو هیچ پایانی ندارد

مطرح شدن و در صدر اخبار بودن

برای وی به عنوان یک سلیبریتی نما

از نان شب هم واجب تر شده است

تا همین چند وقت پیش سنگ اسلام و مسلمانی را

به سینه می زد و سینه چاک معصومین بود

نماز خواندن را امری واجب می دانست

برای تخلیه انرژی های منفی از بدن

اما دیروز طی یک چرخش ۱۸۰ درجه ای

صلوات فرستادن را بزرگترین حقارت تاریخ

و یخ زدگی مغز انسان هایی می داند که بر اعراب درود می فرستند

و زندگی در ایران را زندگی در خاک کورش می داند

در حالی که مردم ایران خاک سرزمین اعراب راتبرک می کنند

به نظر میرسد امیر تتلو با حمله به مقدسات مردم در ایام

محرم و صفر به دنبال جذب مخاطبان بیشتری ست

راهی که این خواننده در پیش گرفته به ترکستان ختم میشود

 

 

نگام ،ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “امیر تتلو و حمله به مقدسات

Comments are closed.