درسوریه چه می گذرد

 

یدالله اسلامی

پس از نشست سران ایران وروسیه وترکیه درتهران با موضوع سوریه و روش رویارویی با داستان ادلب که با نارضایتی ترکیه همراه بود

نشست اردوغان وپوتین درسوچی که رضایت ترکیه را به همراه داشت

نشان دهنده تغییرات معنادار و آشکار در رفتار و برنامه های روسیه است

تایید توافق روسیه و ترکیه هم توسط ایران وسوریه تغییری درماهیت موضوع نمی دهد.

اینکه برنامه های مورد توافق سه جانبه به برنامه مورد توافق دو جانبه تغییر ماهیت داده است

نشان می دهد که روسیه برای تامین منافع ملی خود و درهماهنگی با امریکا وسایر قدرت های منطقه ای

ازهیچ تلاشی فرو گذارنمی کند

ومناسبات با ایران به عنوان برگ برنده ای است

که به صلاحدید سران روسیه مورد استفاده قرار می گیرد .

حملات موشکی اسرائیل علیه سوریه وهدف قرار دادن محل استقرار تجهیزات ونیروهای ایرانی

و گستردگی این حملات که آشکارا نیروهایی ایران را هدف قرار می دهد

و بی عملی سامانه موشکی روسیه

هماهنگی روسیه واسرائیل را به نمایش می گذرد .

و به نظر می رسد ساده انگاری در رابطه با هدف های روسیه

آسیب های غیر قابل جبرانی را به منافع ملی وارد کرده و می کند .

اینکه سیر تحولات درسوریه به خوبی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است

و یا امکان نقد داده نشده است

درشکل گیری آن چه این روزها می گذرد بی تاثیر نبوده است

و دامنه این اثر گذار فراتر از همه انچه هست که بیان وگفته می شود .

ادعای تل آویوهم درباره تعداد حملاتی که تاکنون علیه مواضع ایران انجام داده است قابل تآمل است .

این گستردگی و شبیخون های پی درپی وادعاهای مدام

بسیاری از فرصت های ایران را به تهدید تبدیل می کند .

سرنگونی هواپیمای روسیه

همزمان با حمله هواپیمای اسرائیل به لازذقیه

و واکنش نسبتا نرم پوتین هم به روشنی از مناسبات گسترده اسرائیل وروسیه خیر می دهد

و این واکنش خود نیز نشان دهنده روش بهره برداری روسیه از حضور در سوریه است

سیاست های جاری در دل بستن به روسیه آشکارا شکست خورده است .

سایر موضوعات هم در رابطه بین ایران وامریکا

و بهره برداری روس ها از شرایط دست کمی از مقوله سوریه ندارد .

این نکات بایستی به خوبی واکاوی شده

و پیامدهای آن به خوبی بازخوانی شود

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “درسوریه چه می گذرد

Comments are closed.