پوتین در تله ایران نیفتاد

 

 

مهرداد شاکری

 

هدف قرار گرفتن جنگده روسی به دست پدافند سوریه و با موشک های روسیه داشت به سمت تبدیل شدن به یک تراژدی بزرگ پیش میرفت

این اشتباه که گویا بر اثر شیطنت جنگنده های ارتش اسراییل در استفاده از هواپیمای روسی به عنوان استتار

در زمان حمله ارتش اسراییل به مراکز سپاه ایران در لاذقیه انجام شد باعث گردید تا خطر بروز یک جنگ عظیم

بین روسیه و اسراییل شکل بگیرد

رسانه های حکومتی ایران و خبرگزاری های داخلی و بین المللی وابسته به حاکمیت ایران

سعی کردند با حرف ها و تیترهای تحریک آمیز

مناسبات بین اسراییل و روسیه را به چالش بکشند

و شرایط شروع یک جنگ گسترده را بوجود بیاورند

اما هوشیاری پوتین و حفظ منافع ملی روسیه باعث شد سپاه هیچگاه به این خواسته اش نرسد

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما