جنگ بین حسین طائب و احمدی نژاد ؛ بازنده کیست؟

 

 

مهرداد شاکری

 

حضور حسین طائب به عنوان رییس سازمان اطلاعات سپاه

و رفتارهای احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری به مذاق هیچ کدام از این دو تن خوش نمی آمد

بنا به گفته احمدی نژاد وی با معرفی حسین طائب به عنوان وزیر اطلاعات مخالفت می ورزد

این مخالفت با موضع گیری طائب بر ضد احمدی نژاد و اطرافیانش منجر می گردد

تنش های بین احمدی نژاد و حسین طائب منجر به حساس شدن مردم نسبت به احمدی نژاد و اطرافیانش گردید

جریان انحرافی که خود از ابداعات حسین طائب بود خیلی زود به پاشنه آشیل احمدی نژاد تبدیل میشود

حالا مدت هاست این دو شمشیر را از رو برای هم بسته اند

حسین طائب و احمدی نژاد ، هر یک به نوعی سعی می کند از شر طرف مقابل راحت شود

هر دو ، دست به پرونده سازی بر علیه هم زده اند

جنگ بین این دو ، هر چند فقط یک برنده خواهد داشت

اما در واقع هر دو قربانی می شوند

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “جنگ بین حسین طائب و احمدی نژاد ؛ بازنده کیست؟

Comments are closed.