کربلای یمن / راه سبز امید

 

 

 

 

 

امروز از زمین و هوا و دریا بر مردم یمن آتش و گلوله می بارد

و آن ها از همه سو در محاصره ای ناجونمردانه اند.

آخر چند نفر به یک نفر؟

 

امروز بیش از مظلومیت حسین بر مظلومیت کودکان و زنان و مردان یمنی باید گریست

که هیچ حامی و پناهی ندارند.

گویا حتی وجدانهای بیدار آن ها را فراموش کرده اند.

وجدانها مرده است.

هیچ صدای اعتراضی به این فاجعه انسانی از هیچ کجای جهان اسلام بر نمی خیزد.

جهان متمدن غرب هم حقوق بشر را فراموش کرده است.

آنها از شورشیان یمنی که قدرت را در پایتخت در دست دارند

می خواهند تا به زور و بدون هیچ مصالحه عادلانه

و توافق شرافتمندانه ای

تسلیم نیروهای متجاوز عربستانی شوند

ولی چنین چیزی محال ممکن است

و آن ها تا آخرین قطره خون خود ایستاده اند

و تسلیم نمی شوند

و غیر نظامیان هم در این میان قربانی می شوند

پنج میلیون کودک یمنی

دچار گرسنگی و تشنگی و قحطی و بیماری

و در معرض مرگی دلخراش هستند.

بندر حدیده آخرین روزنه ارتباط یمن با جهان خارج

در معرض سقوط

و اشغال توسط نیروهای متجاوز خارجی است.

به داد مردم بیچاره و مقاوم یمن بشتابید.

هر چه غذای نذری برای امام حسین می خواهید بدهید

نذر کودکان گرسنه یمنی کنید

و از طریق سازمانهای بین المللی به دست آنها برسانید

خدایا داد بده این بیداد را.

خدایا این آتش را بر مردم یمن سرد و سلامت کن.

و آنها را از دام این کرب و بلا به سلامت برهان.