سیاه نمایی درباره حضور مردم در مراسمهای عزاداری با انتشار فیلمهای دروغ و انتقاد کاربران

 

 

سارا آکالین

 

طی ایام محرم عده ای با گرفتن فیلمهایی قبل از آغاز مراسم عزاداری

و یا پایان آن

سعی در کمرنگ کردن این ایام کرده

و تلاش کردند این موضوع را تلقین کنند

که به خاطر نارضایتی مردم از حکومت

عشق مردم به امام حسین نیز کمرنگ شده است.

اما نظرات کاربران گویای واقعیت دیگری است.

در یکی از فیلمها که از میدان منیریه تهران گرفته شده

و فرد مدعی می شود که خیابان خلوت است

و مردم حضور کمرنگی در مراسم داشته اند

که این فیلم با واکنش گسترده مخاطبان مواجه شد

و آنها از اینکه این فرد با ترفند سعی در سیاهنمایی داشته

از او نقد کردند.

بسیاری نوشتند هر چند ما از حکومت اخوندی ناراضی هستیم

و انتقادات بسیاری به آن داریم

اما امام حسین هیچ ربطی به اخوندا نداره

و از قبل انقلاب هم مردم با شکوه خاصی برایش عزاداری می کردند.

آنها نوشتند که در روز تاسوعا که گیرنده فیلم ادعا می کند میدان منیریه خلوت بوده

خود شاهد بودند که این میدان شلوغ و پر از جمعیت عزادار بوده است.

مردم نوشتند که عشق آنها به امام حسین ابدی است

و فیلمهایی که با هدف سیاهنمایی در این زمینه منتشر می شوند نفرت انگیزند.

مردم حساب حکومت را از امام حسین جدا کرده

و نوشتند که به رغم بدبینی آنها به حکومت اعتقادشان به امام حسین پابرجاست

و همین اعتقاد است که روحیه ایستادگی در برابر ظلم را به آنها می دهد.

کاربران ایرانی همین پاسخ ها را به مسیح علینژاد هم دادند

که با انتشار فیلمی تعداد افراد هیات را ۲۰ نفر نوشته بود

و سعی کرده بود با کم نشان دادن تعداد حاضران سیاهنمایی کرده

و سعی کرده بود حضور مردم در عزاداری را کمرنگ نشان دهد.

کاربران از او نیز بسیار انتقاد کرده

و تلاش‌هایش برای کمرنگ نشان دادن حضور مردم در دستجات عزاداری را مغرضانه دانستند.

اما این فعال ایرانی به همراه برخی تا حد امکان با انتشار فیلم هایی جهت دار سعی کردند

درباره حضور مردم در مراسم های عزاداری امام حسین سیاهنمایی کنند

و آن را به حکومت ارتباط دادند.

حال آنکه صدها کاربر نوشتند که حضور مردم گسترده بوده

و عشق و اعتقاد آنها به امام حسین ارتباطی به حکومت ندارد.

 

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “سیاه نمایی درباره حضور مردم در مراسمهای عزاداری با انتشار فیلمهای دروغ و انتقاد کاربران

Comments are closed.