بوسه رضایت خامنه ای بر فرق قاسم سلیمانی ،فرمان کشتار صادر شد

 

 

مهرداد شاکری 

 

در حاشیه مراسم شب عاشورا در حسینیه ی امام خمینی تهران

خامنه ای و قاسم سلیمانی صحنه جالبی را در قاب یک عکس به تصویر کشیدند

از ظواهر امر پیداست که در این تصویر خامنه ای نقش یک پدر مهربان را به عهده دارد

و قاسم سلیمانی نقش فرزند مودب و سر بزیر داستان را.

رضایت خامنه ای از قاسم سلیمانی در این عکس کاملا مشهود است.

اما این خرسندی و رضایت می تواند از چند زاویه مورد بررسی قرار بگیرد

زاویه اول رضایت کامل یک فرمانده از سرباز همیشه مطیع و گوش به فرمان خود می باشد

یا بوسه خداحافظی بین فرمانده و سرباز

اگر این بوسه از سر رضایت و خشنودی باشد

که باید نظاره گر تحرکات جدید سپاه قدس و قتل و کشتار بیشتر مردم بی دفاع باشیم

اگر هم که بوسه ی خداحافظی باشد

باید منتظر قتل و کشتارهای تازه سپاه قدس با یک فرمانده جدید باشیم

بوسه ی دیشب خامنه ای بوی خون می داد

 

 

نگام ،ناگفته های ایران ما

 

 

One thought on “بوسه رضایت خامنه ای بر فرق قاسم سلیمانی ،فرمان کشتار صادر شد

Comments are closed.