تجهیز ناوگان نیروی هوایی ترکیه با پهبادهای ” آنکا – اس ” ادامه دارد

 

 

نگام ، بین الملل _ دو فروند پهباد از نوع ” آنکا – اس ” به فرماندهی نیروی هوایی ترکیه تحویل داده شد.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ؛ تحویل پهبادهای آنکا به فرماندهی نیروی هوایی که از سوی شرکت هوانوردی و صنایع فضایی با امکانات داخلی تولید می شوند، ادامه دارد.

در این چهارچوب ۲ فروند پهباد آنکا – اس دیگر به ناوگان نیروی هوایی ترک علاوه گردید.

بدین ترتیب شمار پهبادهای آنکا – اس نیروی هوایی به ۸ فروند افزایش یافت.

پهبادهای مذکور در سایه قابلیت کنترل از طریق ماهواره، قادر به پرواز اتونوم در ورای خط دید و شرایط شبانه و روزانه می باشند.

در نظر است تا پایان سال جاری ۲ فروند دیگر از این پهبادها به فرماندهی نیروی هوایی تحویل داده شود.

آنکاها با مدت پروازی حدود ۱۰ هزار ساعت، در تامین امنیت مرزی و مبارزه با ترور نقش موثری ایفا می کنند.