آیا اصولگرایان رابطه با امریکا بر قرار میکردند ؟

 

 

ابراهیم ناظمی

 

تا چند روز دیگر یعنی چهارم مهرماه، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برگزار می شود

اکنون صحبت از حضور یا عدم حضور رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه ایران در این نشست است کارشناسان دراین باره نظرات

مختلفی دارند و از توانایی ایران برای شرکت در این اجلاس و دفاع از حقوق ملت ایران سخن گفته و نظرات تخصصی آنان رسانه ای

شده است.

آنچه به نظر می‌رسد اینکه در مقطع کنونی اگر اصولگرایان سر قدرت بودند یعنی قوه مجریه را در اختیار داشتند آیا رابطه با امریکا را

برقرار میکردند؟

محتملا به نظر میرسد که اگر یک اصول گرا رئیس‌جمهور بود زمینه‌های برقراری ارتباط با آمریکا و رفع تخاصمات فی مابین دو کشور را

هموار می کردند کما اینکه در دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد که از اصولگراها بود آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا شد در آن مقطع با

کمال تعجب من دقیقا حضور ذهن دارم و خبرها هم در جراید آن زمان وجود دارد که اصولگراها بسیار بسیار به تعریف و تمجید از آقای

اوباما مبادرت می‌کردند و به قولی فرش قرمز پهن میکردند تا شاید زمینه عادی سازی روابط بین دو کشور فراهم آید تا جایی که عده ای

می گفتند چرا ایران از آقای اوباما اینقدر تمجید میکند ؟! و چراغ سبز نشان میدهد؟ به نحوی که حتی به نقل از منتقدان و کارشناسان

سیاسی و حتی عوام جامعه نقل می شد که می گفتند او با ما، یا ما با او ؟؟!!

کنایه از این که آقای اوباما با ماست یا ما با او هستیم!؟

جانب داری های بسیار فراوان اصول گرایان حاکم در سه قوه بویژه قوه مجریه و رسانه های اصول گرا در دوره اول دولت احمدی نژاد

(سالهای ۸۴ و۸۵) موجب شده بود که از متن جامعه چنین شعاری برخیزد و بگویند او با ما یا ما با او .؟

فلذا بسیار تمایل داشتند که در زمان دولت احمدی نژادو حاکمیت آقای اوباما، رابطه ایران و آمریکا عادی شود و تخاصم بین دو دولت

برطرف گردد. اما پس از گذشت یکی دو سال از ریاست جمهوری آقای اوباما ، رئیس‌جمهور امریکا بر اساس منافع کشورش در چند مورد

مواضع شدیدی نسبت به ایران اتخاذ کرد که اصول گرایان را غافل گیر نمود. همین موجب شد تا همه کسانی که در صدد بودند زمینه

آشتی دو دولت ایران و امریکا را فراهم سازند به یکباره احساس کردند که در دو سال گذشته راه خطا رفته اند و از زمینه چینی طرح

آشتی بین دو دولت صرف نظر نمودند. و شاید یکی از زمینه های ( بی اعتمادی اصول گرایان به امریکا ) نیز همین موضوع باشد

حال چهارمین جلسه شورای امنیت سازمان ملل در باره ایران چهارم مهر ماه بر گزار میشود، باید ببینیم در این جلسه مواضع دیپلماسی

ایران با اوضاع بحرانی که بین دو کشور ایران و امریکا وجود دارد به کجا خواهد انجامید و آیا نرمش قهرمانانه ملت ایران خواهد

توانست مواضع سیاسی ملت بزرگ ایران را پیش ببرد و آیا سفارشات مقام رهبری مبنی بر استفاده از نرمش قهرمانانه، در این نشست نیز

اعمال خواهد شد یا خیر.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما