هیچ کس بیش از حاکمان کشور مردم را بسوی براندازی سوق نمی دهد

 

 

شهره عاصمی

 

یک واقعیت را باید گفت.

نه اسرائیل، نه عربستان سعودی و نه ترامپ،

هیچکدام مردم را باندازه خود حاکمان جمهوری اسلامی

بسوی براندازی سوق نمی دهند.

دریغ از اندکی تعامل با مردم.

دریغ از شنیدن این همه انتقاد به رهبر و سپاه و قوه قضاییه.

دریغ از توقف دستگیری های فعالین مدنی.

دریغ از رسیدگی به حال وخیم زندانیان سیاسی.

هیچ قدمی این نظام برای بهبود بخشیدن اوضاع برنمی دارد.

مردمی که هیچ دلخوشی از این نظام ندارند

و از بی اعتمادی به اپوزیسیون سکوت کرده اند.

یک وقت دیدید در این شرایط

یک رئیس جمهور انتخابی مثل امیر تتلو از ترکیه،

یا نازنین افشین جم از کانادا

و یا کریم سجاد پور از آمریکا

برایمان علم کردند.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما