خانه تکانی های گسترده در سپاه ،تندروتر ها جایگزین می شوند

 

 

مهرداد شاکری

 

عملکرد سپاه در طول سال های گذشته قطعا بر خلاف منافع ملی بوده است

زد و بندهای گسترده و فساد گسترده در همه ارکان سپاه ریشه دوانده است

فرماندهان ارشد سپاه دست هایشان آلوده تر از آن است که قابل کتمان باشد

مردم ناراضی از عملکرد سپاه و رفتارهای پرخطر و فاجعه آفرین سپاه

در کشور و منطقه از این نهاد نظامی شاکی اند

سیاست داخلی و خارجی کشور را فرماندهان سپاه مشخص می کنند

سپاه به پشتوانه بیت رهبری هر کار بخواهد انجام می دهد

اما فساد فرماندهان ارشد سپاه بیت رهبری را به تکاپو انداخته است

نیاز به یک تغییر بزرگ وجود دارد

این تغییر می توانست به نفع مردم و کشور باشد

اما تندروها منافع ملی برایشان هیچ اهمیتی ندارد

فرماندهان فعلی سپاه بزودی جای خود را به هم قطاران تندروتر خود می دهند

فرماندهان جدیدی که هم به راه های گسترش فساد و رانت خواری آشنا باشند

و هم بی رحم تر در سرکوب مردم

خانه تکانی گسترده در سپاه می تواند آخرین قطعه از پازل کودتای خاموش باشد

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما