ییلدیریم: ارمنستان باید از خاکهایی که در آذربایجان اشغال کرده است، بدون قید و شرط عقب نشینی نماید

 

 

نگام ، بین الملل _ بینالی ییلدیریم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه ابراز داشت که ارمنستان باید از خاکهایی که در آذربایجان اشغال کرده است، بدون قید و شرط عقب نشینی نماید.

 

 

به گزارش تی آر تی فارسی ـ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه که در باکو پایتخت آذربایجان به سر میبرد، در نشست ویژه صدمین سالگرد مجلس ملی آذربایجان شرکت نمود.

ییلدیریم بخش اول سخنرانی اش را به زبان ترکی آذربایجانی انجام داده و از سوی شرکت کنندگان مورد تحسین قرار گرفت.

وی ضمن ابراز اینکه ترکیه و آذربایجان کودکان یک ملت میباشند، گفت: “ترکیه آذربایجان است و آذربایجان نیز ترکیه.”

بینالی ییلدیریم ضمن اظهار اینکه در کل جهان که دوره ای دشوار و پر پستی و بلندی را پشت سر میگذارد، نیاز به کاهش تنشها میباشد، ابراز داشت: “همکاری سازنده، پایدار و با ثبات میان آذربایجان و ترکیه نمونه ای بسیار خوب در این مورد میباشد.”

ییلدیریم ضمن بیان اینکه صلح، امنیت و آرامش آذربایجان شایان تقدیر است، گفت: “این خاکها که اعتقادات و فرهنگهای مختلف به شکلی صلح آمیز در آن زندگی میکنند، باید نمونه ای برای دیگر دولتهای ناحیه قفقاز باشد.”

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با اشاره به اینکه “مهمترین مسئله منطقه که سالیان سال به شکل خوره ای ادامه دارد، مسئله قره باغ اولیا که تحت اشغال است میباشد.”

بینالی ییلدیریم گفت: “از میان بردن ریسک درگیری در منطقه قفقاز بدون حل این مسئله امکان ناپذیر است. ترکیه از همان ابتدا حامی انتظارات و نیازهای آذربایجان میباشد. دولت ارمنستان باید از خاکهای آذربایجان منجلمه خاکهای قره باغ اولیا عقب نشینی نماید. این خاکها متعلق به آذربایجان میباشد. دیروز نیز همینطور بود و تا ابد نیز به همین شکل باقی خواهد ماند.”