حاکمان امروز ما هم چون حسین و یزید شجاعت داشته باشند و هم چون معاویه و عمروعاص دست از مکر و حیله بردارند

 

 

راه سبز امید

 

 

کربلا صحنه نبرد شجاعان بود.

هم یزید حاکمی شجاع ولی ستمگر بود

و هم حسین اصلاح طلبی شجاع و آزادیخواه.

و هر دو با شجاعت در میدان نبرد رو در روی یکدیگر ایستادند

و شمشیرها را از رو کشیدند و تن به تن جنگیدند

و از پشت به یکدیگر خنجر نزدند

اما معاویه و عمروعاص حاکمانی مکار بودند

و از پشت خنجر می زدند.

معاویه همان بود که در صفین هنگام پدیدار شدن شکستش

به تدبیر عمروعاص قرآن بر سر نیزه کرد

و پس از شهادت علی سرداران سپاه امام حسن را خرید

و زنش را اجیر کرد تا او را در خانه اش مسموم کند.

او به پسرش یزید هم سفارش کرد که با حسین مدارا و در صورت نیاز با او مکر کند.

اما یزید چون پدرش مکار و سیاستمدار نبود.

و با شجاعت بر آن شد تا حسین را از میان بردارد.

از این رو یزید بر معاویه شرف دارد.

یزید آشکارا شراب می خورد و به نماز می ایستاد

اما شرابخواری معاویه را هیچکس ندیده و نشنیده بود‌.

خدایا به ما دوستداران حسین ایمان و شجاعتی حسینی عطا کن

تا در برابر ظلم سر خم نکنیم

و مرگ سرخ را بر زندگی سیاه و ننگین با ظالمان ترجیح دهیم.

خدایا به حاکمان جور این زمان نیز شجاعتی یزیدی عطا کن

تا سر حسین را در برابر دیدگان دوستانش آشکارا از تن جدا کنند

و به نیرنگ متوسل نشوند

و مردم را فریب ندهند

و حسینیان زمان را در حصر و زندان دچار مرگ تدریجی نکنند

 

نگام ، ناگفته های ایران ما