حسین(ع)، مصلحی که یزید او را فتنه‌گر معرفی می‌کند

 

 

کانال تلگرامی تاریخ معاصر ایران

 

حسین(ع) می‌بیند کسانی حکومت را در دست گرفته‌اند

که دین را بازیچه و ابزاری در دست خود می‌بینند

و آن را به تباهی و نابودی می‌کشانند و مملکت را

غرق در فساد و گناه کرده و مردم را به اسارت و بردگی گرفته‌اند.

در این وضعیت است که هر مسلمان و دیندار و بلکه هر انسانی

وظیفه دارد شعار اصلاح سر دهد و در پی اصلاح جامعه خویش باشد

و امام حسین(ع) نیز این وظیفه سنگین را بر دوش خود احساس می‌کند.

یزید و یزیدیان ، حسین(ع) را فتنه‌گر و آشوبگر و خارجی معرفی می‌کنند

و بدین‌وسیله جاهلان و ناآگاهان را به آسانی به جنگ با پسر پیامبر می‌آورند

و محملی فراهم می‌کنند تا دنیاپرستانی که بر مقام و جایگاه پسر پیامبر آگاهی دارند

بتوانند زشتی‌های کردار خویش را توجیه کنند.

آنان پسر پیامبر و فرزندان و یاران او را به شهادت می‌رسانند

و خاندان او را به اسارت می‌گیرند و به شکلی فجیع به این شهر و آن شهر می‌برند

و مردم را به هلهله و شادی و جشن وا می‌دارند

و به آنان ، خاندان پیامبر را فتنه‌گر و آشوبگر معرفی می‌کنند.

حسین(ع) تنها یک جرم دارد و آن اینکه یزید و اعمال او را تایید نمی‌کند

و در این راه به شهادت می‌رسد.

در واقع امام(ع) اصلاح‌گر است، اما نه اینکه بخواهد با شمشیر اصلاح‌گری کند

بلکه او می‌خواهد عدم موافقت خود را با فساد فراگیری که به نام دین در جریان است، اعلام کند.

حق‌پرستان تاریخ به یزید می‌گویند:

ای یزید!

تو فتنه‌گر و آشوبگری که به عهد و پیمان و فتنه‌گر پایبند نیستی

و بر خلاف عهد و پیمان و با ابزاری نامشروع حکومت را در دست گرفته‌ای!

تو فتنه‌گری که به رای و نظر مردم توجه نمی‌کنی

و با زور برای خود بیعت می‌گیری و آنان را مجبور به تسلیم می‌کنی!

تو فتنه‌گری که هیچ مخالفی را بر نمی‌تابی و هر آن کس را که مخالف خود بپنداری

از دم تیغ می‌گذرانی و یا به زندان و تبعید می‌فرستی

و هر صدای مخالفی را در گلو خفه می‌کنی!

تو فتنه‌گری که برای حکومت خود از هر وسیله و ابزاری استفاده می‌کنی

و با دروغ و حیله و فریب بر مردم حکومت می‌کنی

و حق را باطل و باطل را حق جلوه می‌دهی!

تو فتنه‌گری که اخلاق و اصول اخلاقی در حکومت تو جایی ندارد

و برای رسیدن به اهداف خود به هر عملی دست می‌زنی!

تو فتنه‌گری که دین و دیانت مردم را بازیچه‌ای برای قدرت خویش قرار داده‌ای

از کتاب خدا و سنت پیامبر او تنها به عنوان ابزار استفاده می‌کنی

و در عمل هیچ پایبندی به آنها نداری!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما