محمد شریعتمداری پیش از استیضاح ، استعفا داد

 

 

نگام ؛ سیاسی _ الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از استعفای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و تقدیم استعفا به رئیس جمهور خبر داد. شایان ذکر است که استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و قرار بود در نشست هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود دو طرح استیضاح از سوی نمایندگان مردم در مجلس مطرح و در مجموع این دو طرح ۸۵ امضاء داشت علی رغم تلاش های معاونان محمد شریعتمداری هیچ کدام از نمایندگان استیضاح کننده امضاهای خود را پس نگرفته و خواهان استیضاح وی شده اند.

 

به گزارش دیده بان ایران؛الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از استعفای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت  و تقدیم استعفا به رئیس جمهور خبر داد.

شایان ذکر است که استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و قرار بود در نشست هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود دو طرح استیضاح از سوی نمایندگان مردم  در مجلس مطرح و در مجموع این دو طرح ۸۵ امضاء داشت علی رغم تلاش های معاونان  محمد شریعتمداری هیچ کدام از نمایندگان استیضاح کننده امضاهای خود را پس نگرفته و خواهان استیضاح وی شده اند

One thought on “محمد شریعتمداری پیش از استیضاح ، استعفا داد

Comments are closed.