باز هم گفتند ترقه بازی است

 

 

مهرداد شاکری

 

بیش از ۲۵  نفر کشته و ۷۰ نفر زخمی ماحصل حمله تروریستی اهواز بود

حمله ای که موجب شد تا خون های بی گناه بسیاری بر زمین ریخته شود

همه دنیا این حمله تروریستی را محکوم کردند

این حمله در هرکجای دنیا اتفاق می افتاد قطعا تا سال ها در مورد آن مطلب می نوشتند

تحقیق می کردند و کارشناسانه به نقد آن می نشستند

راهکار ارائه می دادند تا بتوانند از این نوع حملات درس بیاموزند

ساعت ها در مورد آن تحقیق و تفحص کنند تا این حملات تکرار نشود

اما صدا و سیمای میلی این حمله تروریستی را انگار جدی نگرفته است

شاید منتظر بودند صدها جان بی گناه مستقیما در زیر بار حملات موشکی تروریست ها

تکه تکه شوند تا قضیه را جدی بگیرند

از نگاه صدا و سیما هیچ اتفاقی نیفتاده

همه این ماجرا فقط یک ترقه بازی بوده است و بس

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما