آیا تروریست ها بسیجی بودند؟

 

 

مهرداد شاکری

 

داعش شب گذشته کلیپی کوتاه را بر روی وبسایت خبری خود منتشر کرد

سه نفر نیروی جهادی داعش در این فیلم به زبان عربی و فارسی

از حمله به کفار می گویند و از در پیش رو بودن شهادت

با لبخند از عزم خود برای کشتار کفار سخن می گویند

به مسلمان بودنشان افتخار می کنند

اما نکته عجیب این کلیپ بر تن داشتن لباس نظامی از طرف این تروریست هاست

لباسی که به لباس بسیجی ها شبیه است و چفیه بر گردن دارند

شاید معمای نوع ظاهر و پوشش تروریست ها بخاطر حفظ منافع سپاه و بسیج

هیچ گاه حل نشود

شاید این کلیپ انکار شود

شاید وابستگی تروریست ها به بسیج کاملا رد شود

اما به نظر می آید این بار داعش تاعمق بسیج نفوذ کرده است

باید بعد از این دایره خودی و غیرخودی در بسیج را جدی بگیرند

نیرویی مردمی که قرار بود عصای دست مردم باشند

دارند بلای جان مردم می شوند

نادیده گرفتن یا کتمان اصل ماجرا می تواند صدمات جبران ناپذیری را به مردم و کشور تحمیل کند

باید قبول کنیم که نارضایتی تا پستوهای حاکمیت هم نفوذ کرده

تروریست ها ممکن است در هر لباسی ظاهر شوند

سونامی وحشت و کشتار  را در کشور جدی بگیریم

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما