باز هم داعش به دادشان رسید / مهرداد شاکری

 

 

حادثه تروریستی اهواز آنقدر کثیف و غیرانسانی بود

که قطعا هیچ ذهن و جان آگاهی که بویی از انسانیت برده باشد نمی تواند آن را تایید کند

ترور و تروریسم در هر لباس و عنوان و جایگاهی که باشد مردود است

کشتار انسان ها تحت هیچ عنوانی قابل تایید نیست

تفکر کشتن انسان ها به نام دین و خدا هیچ توجیهی ندارد

به رگبار بستن مردم و نیروهای مسلح ایران

موجی از نفرت را به سمت تروریست های از خدا بی خبر روانه کرده است

در یک سال گذشته دو حادثه تروریستی تهران و اهواز

در بزنگاه های حساس و تاریخی عصای دست حاکمیت شده است

برای مظلوم نمایی و تشویش اذهان عمومی

انگار دست هایی در پشت پرده هر گاه که حاکمیت نیاز داشته باشد

با کشتار بی رحمانه مردم به داد آنها می رسد

در روزگاری که سپاه با سیاست های غلط خود منطقه را به آتش کشیده است

داعش با انجام حملات تروریستی در ایران به یاری سپاه آمده

تا به اسم مبارزه با تروریسم جنایت های بیشتری را مرتکب شوند

پر بی راه نیست اگر بگوییم داعش سوپاپ اطمینان حاکمیت و سپاه شده

تا با انحراف افکار عمومی و انجام ترورهای دستوری

باعث شود ذهن مردم از مشکلات اصلی جامعه ی ایران غافل شود

داعش زمانی دست به انجام این عملیات تروریستی زد که حاکمیت به آن نیاز داشت

اما حاکمیت یک نکته اساسی را نادیده گرفته است

که این دو عملیات درست در زمانی انجام شد که امنیت نداشته مان را بر سر مردم میکوبیدیم

و هر اتفاقی می افتاد می گفتیم در عوضش امنیت داریم

نه ، ما امنیت نداریم زیرا جامعه ای که امنیت روانی نداشته باشد نمی تواند مدعیِ داشتن امنیت باشد

به نظر می آید در ماه های آینده داعش باز هم عصای دست حاکمیت شود

خدا رحم کند و به داد مردم و ایران عزیز برسد.