حاشیه سازی مشکوک برای وزیر بهداشت همزمان با سفر حساس روحانی

 

 

 

راه سبز امید

 

در حالیکه روحانی در سفری مهم به سر می برد

که نتیجه اش برای ملت ما مسئله مرگ و زندگی است

و مردم با حضور موثر و به موقع خود در صحنه

می توانند سرنوشت خود را تعییر و کشورشان را از خطر نابودی نجات دهند ،

در این شرایط برخی به دنبال مسائل حاشیه ای رفته اند

این که یکی خواسته شیطنت کند

و برای وزیر بهداشت حاشیه سازی کند.

چقدر می شود با احساسات یک ملت بازی کرد

و آن ها را راحت سرکار گذاشت؟

فاجعه آن جا است که این افراد احساس روشنفکر بودن هم دارند

و مدام پُزش را می دهند

وزیر بهداشت یک جمله مزاح کرده با یک شهروند

و یک خبرنگار هم با برنامه ریزی قبلی شیطنت کرده

و این را منتشر کرده

و فعلا این موضوع شده مسئله اول برخی افراد اسیر پوپولیسم شده.

همانطور که چندی پیش برای آقای مطهری حاشیه سازی کردند

و یک جمله او شد نقل مجالس

این تنها وزیری است که نیاز به دزدی ندارد.

چون ثروتمند است

و می تواند برای این ملت دردمند

در این شرایط تحریم و کمبود دارو قدمی بردارد

و از آلام مردم اندکی بکاهد

و به همین خاطر دشمن و حسود زیاد دارد

وزیر بازرگانی دزدی کرده

و میلیاردها دلار ارز مملکت را برای واردات موبایل

در جیب آقازادگان و خودی ها و غارتگران کرده

و حاضر به شفاف سازی و انتشار لیست ارز گیرندگان و استعفا نیست

و قیمت موبایل هم در بازار ده برابر شده

و آن وقت برخی افراد غافل

برای تنها وزیری که در این شرایط تحریم

به مردم دردمند و نیازمند خدمت می کند

و دزد نیست،

برای او حاشیه سازی می کنند

چرا؟

چون پولدار است

و پولدار بودنش را هم بدون ترس و ریاکاری اظهار کرده

و برخی افراد تنگ نظر چشم دیدنش را ندارند.

به درد ابرخی افراد همان احمدی نژاد دزد و گدا می خورد

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما