ضربه مهلک سپاه به ارتش، سپاه ارتش را به زانو در می آورد

 

مهرداد شاکری

 

مسئولیت برقراری امنیت مراسم رژه ۳۱ شهریور در اهواز

به طور کامل با ارتش ایران بوده است

سیستم های اطلاعاتی امنیتی سپاه پاسداران

که همواره مدعی نفوذ کامل و اشراف اطلاعاتی عملیاتی خود

بر اعمال و رفتار گروه های تروریستی در منطقه نظیر داعش دارد

وظیفه خود را در اطلاع رسانی

و دادن هشدار به سایر دستگاه های امنیتی در کشور

نظیر اطلاعات ارتش را به عمد انجام نداده است

هر چند سهل انگاری و قصور ارتش

در برقراری امنیت مراسم رژه اهواز

به خودی خود قابل چشم پوشی نیست

اما سازمان اطلاعات سپاه با برنامه ریزی و اجرای این عملیات تروریستی

توسط عوامل نفوذی خود در داعش

توانست حیثیت و آبروی ارتش را از بین ببرد

به نظر می آید سردمداران و سرداران سپاه

در ادامه برنامه های قدرت طلبانه خود

و سیطره کامل نظامی در کشور و منطقه

تصمیم دارد دست ارتش را در تصمیم گیری های دفاعی و نظامی کشور کوتاه نماید

و خود را به عنوان قدرتمندترین و موثرترین نیروی نظامی در کشور و منطقه به کشور تحمیل نماید

سپاه با رسیدن به این هدف شوم خواهد توانست

روز به روز به چپاول ثروت های ملی کشور بیشتر از قبل عمل نماید

و کل کشور را در سیطره خود داشته باشد

سپاه با رسیدن به این هدف می تواند

نسبت به سرکوب بیشتر مردم با فراغ بال اقدام نماید

و هیچ کس را یارای مقابله با اقدامات تفرقه افکنانه و نفرت پراکن آن نخواهد بود.

سپاه ارتش را تبدیل به یک نیروی کاملا خنثی

در تصمیم گیری های کلان خواهد نمود.

این هدف در دراز مدت منجر به نابودی کامل کشور خواهد شد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما