صنعتگری که حقوق می‌دهد تا کارکنانش کتاب بخوانند!

 

نگام ، اقتصادی _  سعید منصور افشار مدیرعامل صنایع الکترونیک افشار(هوراند) می گوید : پرسنل من در وقت اداری موظفند کتاب بخوانند و بابت این کار پاداش می گیرند!

 

سعید منصور افشار در گفتگو با ماهنامه کارخانه دار در این رابطه گفته است : 

 

کتاب خواندن در حقیقت دستور کاری و پلتفرم ماست. کتاب‌هایی که در زمینه علوم انسانی باشد. حتی کارکنان باید فلسفه بخوانند!

افلاطون یک زمانی به شاگردانش می‌گفت هرکس ریاضی و هندسه نخوانده است وارد آکادمی من نشود. من بر عکس به پرسنل فنی می‌گویم باید فلسفه بخوانند. چرا؟ چون به نظرم فلسفه و علوم انسانی به تکنسین قدرت تفکر می‌دهد و تولید اندیشه می‌کند.

از کارکنان می‌‌خواهیم که خلاصه کتاب یا برداشت خودشان از کتاب را در جلسه‌ای برای سایرین توضیح دهند و یا به عبارتی کنفرانس بدهند. بابت این کار امتیاز هم دریافت می‌کنند. یعنی از بابت این وقتی که می‌گذارند پاداش هم می‌گیرند!

به جز ۲ یا ۳ نفری که آبدارچی شرکت هستند، همه کتاب می‌خوانند. ۱۰، ۱۲ نفری هم قادرند کتاب‌های فلسفی مثل جمهور افلاطون و یا کتاب‌های هابز را بخوانند. بعضا هم کتاب‌های متفکرین جدیدتر مثل فریدمن و هایک را می‌خوانند

من معتقدم که پرسنل آگاه و باسواد در ردیف سرمایه‌های شرکت محسوب می‌شود. پرسنل باسواد، با شرف می‌شود. کسی که داری فکر و اندیشه باشد شجاع خواهد بود. چنین فردی خائن نمی‌شود. ما نیاز به پرسنل دلسوز نداریم بلکه نیازمند پرسنل آگاه هستیم.

خود من نیز بطور معمول فلسفه، تاریخ و هنر می خوانم. فیلم می‌بینم و از آثار حاتمی و بیضایی و فرهادی لذت می‌برم.

 

One thought on “صنعتگری که حقوق می‌دهد تا کارکنانش کتاب بخوانند!

Comments are closed.