روحانی مستقیم به هدف زد!

 

 

حمید هوشنگی

 

رییس جمهوری دکتر روحانی دیشب

در سازمان ملل مستقیم

مطالبی را مطرح کرد

که به باور من کم سابقه بود.

احتمالا صدای این طبل

چند وقت دیگر شنیده خواهد شد

وقتی که دکتر روحانی در جمله ای دو پهلو گفت

من گفت و گو را همینجا اغاز می کنم

تا دو هفته پیش جنجال سیاسی در ایران

مبنی بر عدم لزوم شرکت

در هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل را

در بوق و کرنا گذاشته بودند

اما روحانی با جمله دو پهلو مشی اعتدالی خود را

بر این غوغا سالاری به اثبات رساند

خدایش نگهبان باد

 

نگام ، ناگفته های ایران ما