سخنانی در قامت فهم شعور ایرانی در سازمان ملل متحد

 

 

مهدی صالحی

 

جناب دکتر روحانی در قامت فهم و شعور ایرانی

و با اشراف بر موازین بین المللی

پایبندی کشور به نهادهای بین المللی را متذکر شد

روحانی با ادبیاتی جدید که مطلوب مجامع و دولت‌ها است

یکبار دیگر بر اصول انقلاب اسلامی تاکید نمود

سخنرانی ایشان در دفاع از همگرایی و اعلام صلح و دوستی با دنیا بود

بسیاری از آدرسهای غلطی که به حاکمیت کشور میدهند را تعدیل نمود

با متانت و ادب کشورها عربی حامی تروریسم را معرفی نمود

روحانی عقبه سیاسی و فکری ترامپ را نشانه گرفت

از مداری اوباما و دموکرات‌ها با نهادها بین المللی و همگرایی بین المللی شان تمجید نمود

سخنان عالمانه روحانی هیات حاکمه آمریکا را به واکنش واداشت

کاش در سالیان گذشته ادبیات سیاسی حاکمیت کشور بر این سیاق بود

و کشور را اینجو ری زار و رنجور نمی دیدیم

کاش ریشه های فساد سیستماتیک در کشور خشکانده شود

کاش احساس اعتماد به مردم برگردد

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما