دلار ۱۷ هزار تومانی و سود سرشار دولت پنهان

 

 

مهرداد شاکری

 

دیروز دلار از مرز ۱۷ هزار تومان هم گذشت

و رکوردی بی سابقه از خود به جای گذاشت

و بی تردید رکودی افزون تر را با خود به همراه خواهد داشت

مردم نگران از آینده خود و شرایط اقتصادی و معیشتی خود

سال هاست که به پول ملی بی اعتمادند

دلار را نجات دهنده می دانند

همه این ها یک شبه اتفاق نیفتاده است

دولت پنهان سال هاست که برای این لحظات برنامه ریزی کرده

سال هاست حساب ویژه ای روی افزایش قیمت دلار باز کرده اند

دولت پنهان بقای خود را در بی ارزش شدن هر چه بیشتر پول ملی می داند

هر چه رکورد و رکود بیشتری در اقتصاد و جامعه شکل بگیرد

دولت پنهان سود و منفعت بیشتری را به جیب می زند

دولت پنهان کاری به دولت های مستقر ندارد

دولت پنهان می خواهد تا آنجا که جا دارد خون مردم را بمکد

و روز به روز پروارتر و قوی تر شود

کاش یکی می پرسید چرا؟؟؟؟

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما