اول خودت عمل کن ، بعد شعار بده / کریم عبداللهی

 

 

مراسم ها؛

… همه مردم دنیا در یک بازی پیچیده ای که از پیش تعیین شده، بازی میکنند و کسی هم نمیخواهد این بازی را که از روی ناچاری و ناآگاهی و عجز و ترس بشری با سعی و خطا و جهل به زندگی صحیح بنا شده تغییر دهد، حتی نمیخواهند قواعد بازی را هم عوض کنند بلکه روز به روز به پیچیدگی و عمق آن اضافه میکنند طوری که اصل موضوع به فراموشی سپرده شده و به عنوان یک اصل حقیقی پذیرفته شده میشود.

به عبارتی نه تنها در جهان سوم بلکه هیچ کشور پیشرفته ای هم سراغ نداریم که کسی زندگی حقیقی خودش را داشته باشد بلکه قواعد بازی و بستر بازی از قبل چیده شده و همه چیز فراهم هست فقط تعدادی بازیگر و تماشگر میخواهد.

رهبران دینی و حاکمان سیاسی از قبل با ابزار های پنهان و عیان همه زمینه ها را فراهم کرده اند و چه راحت مردمان این بازی را پذیرفته اند و تاریخ گذاری کرده اند و چقدر دقیق هر سال در همان روز همان کارهای تکراری را با شکوه بیشتر تکرار میکنند.

جالب اینکه حتی از خودشان نمیپرسند که دارند چکار میکنند این همه هیاهو برای چیست؟

حقیقت کدام است این همه هزینه برای چیست؟

چه کسانی این قوانین و مراسم‌های شبیه هم را طراحی کرده است و دنبال چه هدفی بوده اند و یا امروزه دنبال چه چیزی هستند؟

آیا خود ما انتخاب کرده ایم که مثلا عید را جشن بگیرم یا محرم را عزاداری کنیم.

فرق هم نمیکند در همه جای دنیا مراسم های شبیه هم زیاد هست.

عید پاک و یا ژانویه و کارناوال ها و مراسم‌های دیگری که عینا شبیه هم هستند.

به عبارتی سوال این است که این مراسم ها و یادبودها که در همه جای دنیا هم تقریبا شبیه هم هستند برای چیست؟

آیا تاریخ را فاتحان نمی نوشتند باز این مراسم ها وجود داشت؟

آیا اهداف سیاسی پشت این قضایا نبود باز این مراسم ها زنده میماند؟

یا جهل مردم به حقیقت باعث شده این مسائل ادامه پیدا کند، رهبران سیاسی و مذهبی از برگزاری این مراسم دنبال چه اهدافی هستند ؟

و هزاران سوال دیگر…

پس تو که در همه مراسم ها و ایام خاص و یوم الله ها حضور داری حق نداری از کسی انتقاد کنی اولین قدم برای آگاهی و اصلاح جامعه عمل است اول خودت عمل کن بعد شعار بده.

هیچ موقع حمله به صف های نذری را به سخره نگیر.

به خودت به کارها و افکار روزانه خودت نگاهی بکنی میبینی تو خیلی بدتر از آن کسی هستی که مسخرش میکنی.

به صف میزنی، دروغ میگی، ریاکاری میکنی حق مردم را پایمال میکنی به حریم خصوصی دیگران تجاوز میکنی خیانت میکنی حقوق اولیه شهروندی را نادیده میگیری ولی همان اعمال که از دیگران سر میزند ژست روشنفکری میگیری و شروع به شعار دادن میکنی…

One thought on “اول خودت عمل کن ، بعد شعار بده / کریم عبداللهی

Comments are closed.