تغییر سبک زندگی لازمه جامعه ایرانی است

 

 

مجید صالحی

 

 

رییس جمهور روحانی این بار قاطع و محکم و مستدل پیام ملت ایران را در جمع مجمع ملل متحد را تشریح کرد

ولی اینکه این پیام سرانجام مطلوبش کی عاید مردم ایران شود پیش بینی اش سخت است

و ما مردم هم سهمی در این منازعه بزرگ اقتصادی با آمریکا داریم

تغییر سبک زندگی لازمه جامعه ایرانی است

قطعا ما نیز نباید متوقع زندگی در دوران رونق باشیم

و همچنان باید تاکید کرد زندگی مردم در خیابان قدیمی فردوسی

و در بازار سیاه سفته بازی دلار رقم نخواهد خورد

اگر من و تو ما شویم

و افسار اقتصاد را به محتکران ، گرانفروشان و کم فروشان و ترامپ های داخلی ندهیم

می توانیم امیدوار باشیم

دیپلماسی صلح جویانه و با اقتدار ایران اسلامی به سرانجام مطلوب و گشایش نزدیک شود

به نظرم باید به گرانفروشان و محتکران و کم فروشان نه بگوییم

و همبستگی ملی و انسجام ملی ایرانیان را برای سرافرازی ایران پاس بداریم

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما