چه اتفاقی برای مردم افتاد که اینچنین بی عمل شده اند؟!

 

 

جعفر ذاکری

 

دزدی ز کیسه ما دگر بس است خائن…!

این شعاریست که دانشجویان تهرانی در چهارم و پنجم اسفند ماه سال ۱۳۴۸ خورشیدی در خیابانها و در اعتراض به گرانی بلیط

اتوبوس فریاد کردند!

در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۸ شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در خط مسیر اتوبوس‌ها تغییراتی انجام داد

و در نتیجه این تغییرات عملاً” نرخ اتوبوس‌ها افزایش پیدا کرد. در بعضی از خطوط این افزایش تا ۳ برابر هم رسید.

پس از این افزایش قیمت از بامداد ۴ اسفند ۱۳۴۸ دانشجویان تهران در مقابل دانشگاه، اتوبوس‌های شرکت واحد را سنگباران کردند

و مانع آمد و شد آنها در خیابان‌ها شدند.

زد و خورد میان پلیس و دانشجویان در مقابل دانشگاه آغاز شد.

به وسیله دانشجویان چندین اتوبوس به آتش کشیده شد.

پلیس با درگیر شدن با دانشجویان عده‌ای را کشته و برخی دیگر را زخمی کرد.

تعداد زیادی از دانشجویان در این شورش بازداشت شدند.

پیرو این اعتراضات مردم نیز در بازار و مراکز شهر به اتوبوس‌ها حمله کردند و خواهان لغو افزایش قیمت شدند.

محمدرضا پهلوی، عباس هویدا را مامور رسیدگی به مشکل ایجاد شده کرد.

پس از تشکیل جلسه ویژه هیئت دولت قیمت‌ها به حالت قبل بازگشت.

این اعتراضات، نخست غیر سیاسی بود

و دانشجویان زیادی در آن شرکت کرده بودند،

ولی کم کم حال و هوای سیاسی پیدا کرد

و دانشجویان دانشگاه‌های تهران با برپایی تظاهرات خواستار آزادی بازداشت شدگان گردیدند.

در ۹ اسفند ۱۳۴۸ کلیه دانشجویانی که در تظاهرات دستگیر شده بودند با ضمانت دانشگاه‌ها آزاد شدند.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما