از تتلو تا وحید خزایی،فاضلاب هایی که به جان اعتقادات مردم افتاده اند

 

 

مهرداد شاکری

 

حمله و توهین امیر تتلو به اعتقادات مذهبی و دینی مردم را

اگر تا همین دیشب از روی جهل و نادانی تتلو می دانستیم

باید بعد از این با دقت بیشتری به این گونه مسائل نگاه کنیم

بیایید در این مجال کوتاه کمی فراتر نگاه کنیم

بارها از مشکلات اقتصادی و وضعیت خراب معیشتی مردم گفته ایم و نوشته ایم

و همدل و همراه با مردم با آنان خون دل خورده ایم

درد کشیده ایم و اشک ریخته ایم

حمله دیشب وحید خزایی که بی شک یکی از سردمداران فاضلاب های مجازی ست

به اعتقادات و باورهای مردم مسلمان ایران و مذهب تشیع

خبر از وجود دست هایی در پشت پرده

برای تخریب باورها و اعتقادات دینی مردم دارد

دست هایی که می خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند

و خیلی از حرف هایی که حتی جرات فکر کردن به آن را

در خلوت خود هم نداشتند

را در قامت دفاع از مردم بر زبان بیاورند

توهین های سریالی فاضلاب های مجازی

به باورهای دینی و مذهبی مردم

نشان می دهد که عده ای می خواهند به تخریب هدفمند دین

به اسم دفاع از مردم دست بزنند

رفتاری که در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند

به جنگ های داخلی فرقه ای و مذهبی در کشور منتهی شود

کمی با دقت بیشتر به پیرامونمان نگاه کنیم

خطری بزرگ تر از قحطی اقتصادی در راه است

این بار انسانیت مان را هدف گرفته اند

البته ناگفته نماند که بی تردید برای به ابتذال کشیدن مبارزات حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم

دست سپاه و سیستم امنیتی هم می تواند پشت پرده این گونه ماجراها باشد

تا این گونه به همه القاء کنند که هر کس داعیه مخالفت با حاکمیت را دارد

لاجرم ضد دین و مذهب نیز می باشد

اما ما با هوشیاری کامل ضمن محکوم کردن شدید این گونه جسارت ها و پرده دری های فاضلاب های مجازی

و هر آن کس که به مقدسات و باورهای دینی توهین کند

قاطعانه اعلام می کنیم اکثریت مردم ایران هم مخالف حاکمیت ظلم و جور موجود

و هم ارادتمند بزرگان دین و باورمند به اعتقادات مذهبی می باشند

و سیستم امنیتی و سپاه از یک طرف ، و هتاکان به دین و مذهب از سوی دیگر

نمی توانند به عنوان دو لبه یک قیچی با پیش انداختن این گونه زباله ها

در عزم مردم برای مبارزه با حاکمیت ظلم و جور

و نیز اعتقادات مذهبی آنان ذره ای خلل وارد نمایند.

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما