تضاد منافع میان مسئولان و جناح ها؛ از برکات خفیه الهی!

 

 

اکبر اعلمی

 

در سیستم بسته کنونی مادامیکه میان حکمرانان و افراد وابسته به قبیله ها و اردوگاه های مختلف سیاسی نوعی آشتی و روابط

مسالمت آمیز حکمفرماست و از سفره انقلاب با هم ارتزاق می کنند، کشف فساد و پرده برداری از میزان تخلفات و ویژه خواری ها

امری بسیار دشوار است.

اما به محض اینکه در غارت اموال و منابع عمومی و یا انتفاع شخصی و گروهی از مواهب موجود میان آنها تضاد منافع ایجاد می

شود، پرده ها کمی کنار رفته و کورسویی ز چراغ رنجور بر تاریکخانه آنها تابیده می شود و مردم هم از برکات این اختلافات موفق

می شوند تا کم و بیش از واقعیات پشت پرده آگاه شوند.

آخرین نمونه اش افشای حقوق یکی از نمایندگان مجلس و مدیران وزارت نفت است که پس از تشدید اختلاف میان وزیر نفت و

نماینده مذکور، آشکار شده است!

بنابراین ساده لوحی است که اگر مردم برای حل بحران و مشکلات فزاینده خود به این مجلس و دولت دل بسته و انتظار داشته

باشند که آنها شرایط بغرنج مردم را درک کنند.

اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که وزارت نفت حقوق وی را افشا کرده در پی آمده است؛

تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل

هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک درباره موضوع حقوق ۲۷ میلیونی اش گفت:

«من مدیرعامل شرکت نفتی بودم و زمانی که زنگنه از نفت خبر نداشت من در وزارت نفت بودم و ۳۲ سال سابقه دارم.

… اگر مصوبه مجلس نبود که در تهران کسی حق ندارد بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرد امروز حقوقم ۴۰ میلیون تومان بود؛

درواقع کسانی که با من بودند امروز ۴۵میلیون تومان می گیرند.»!

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما