تندروها همیشه در زمین اسراییل و عربستان بازی کرده اند

 

 

مهرداد شاکری

 

هر گاه شرایط داخلی و بین المللی به نحوی بوده است که نیاز به انسجام و همبستگی ملی داشته ایم

دستهایی در پشت پرده تلاش های دولتمردان را با توطئه افکنی نابود کرده است

یادمان نرفته است بالارفتن از دیوار سفارت عربستان

چقدر در عرصه بین المللی به آبرو و حیثیت ایران لطمه زد

یادمان نرفته است نفی هولوکاست از طرف معجزه هزاره سوم

چقدر بازی را به نفع اسراییل تغییر داد

در آستانه تصویب FATF در مجلس شورای اسلامی و حفظ برجام

و برخورداری ایران از منافع برجام دولت های اسرائیل و عربستان

سعی می کنند به هر ترتیبی شده و با هر حیله ای مانع تصویب آن شوند

دست هایی پشت پرده در داخل کشور هم سعی می کنند مانع از تصویب این طرح شوند

تندروها در ایران به جای آنکه به منافع ملی بیندیشند تمام توان خود را بکار بسته اند تا

با تصویب نشدن این طرح هم به داد و ستدهای سیاه مالی شان ادامه دهند

و هم یار کمکی اسرائیل و عربستان در این بازی باشند

تندروها حفظ منافع عربستان و اسرائیل را به حفظ منافع ملی ترجیح داده اند

امثال علم الهدی و سردار جلالی سربازان اسرائیل و عربستان هستند

که در لشکر ایران حضور دارند

آنان به چیزی جز منافع شیطانی خود نخواهند اندیشید

 

 

نگام ، ناگفته های ایرن ما