چه«حاجتی»برآورده میشود که«حاجتی»دستگیر میشود؟

 

 

محمد نعمیمی پور

 

پیشتر نوشتم؛ اکنون نگاه «مردم‌دار» باید مراقب باشد تا از نهاد شوراهای اسلامی صیانت نموده و همانگونه که با تلاش و اتکا به افکار عمومی، منتخب شورای شهر یزد “سپنتا نیکنام” را به شورا برگرداند، با صلابت و متحد از کیان”شورای اسلامی شهر و روستا” دفاع و آن را تقویت و کارآمدتر کنند.
«مردم‌گریزان» در راستای تهدید و تحدید «نهادهای انتخابی‌مردمی» دراین روزها اقداماتی انجام داده‌اند که آخرین آنها بازداشت مهدی‌حاجتی و همچنین فراخواندن چندنفر از اعضاء شورای شهرتهران به دادستانی بابت اظهاراتشان بود، اکنون «مردم داران» باید اقدامات موثری انجام دهند تا از کیان «نهادهای انتخابی مردمی» دفاع موثر شود.
اولویت این است که شورای اسلامی شهر شیراز تا آزادی آقای «حاجتی» تمام وقت پیگیر آزادی ایشان باشد و هیچ موضوعی این اولویت را تحت تاثیر قرار ندهد.
شورای شهر شیراز لازم است جزئیات موضوع را به اطلاع مردم شریف شیراز برساند و همه گروه های سیاسی و نهادهای مردمی خصوصاً در شیراز، کنش سیاسی داشته باشند و با عقلا و زعمایی که در صحنه های سیاسی، اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصاً روحانیون مراجعه و رایزنی کنند.
شورای عالی استانها که بالاترین نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستاست برای رسیدگی به این موضوع و روند تخریب شوراهای اسلامی در اسرع وقت نشست فوق العاده برقرار کند.
شورای شهر تهران و سایر کلانشهرها مُحق هستند که اقدام کنند تا «مردم‌گریزان» از کارهای ناصواب و خلاف منافع ملی دست بشویند و بفهمند رفتار نابخردانه، تاوان دارد.
دراین شرایط که بدخواهان کشور و براندازان و در راس آن دولت آمریکا و رییس جمهور ماجراجوی آن که سیاست های ضدمردمی و ضد جمهوری اسلامی را در دستور قرار داده اند و به تصور عاجز کردن مردم ایران و به آشوب کشاندن کشور و ترغیب آنها به ضربه زدن به کیان جمهوری اسلامی ایران هرروز به گونه ای احساسات مردم را تحریک می کنند چرا اجازه داده می شود نابخردان به امید مردم یورش برده و همچنان در مسئولیتهای خود باقی بمانند؟
چرا اجازه داده میشود عده ای آگاهانه درجهت سیاستهای ترامپ در کشور ناراضی تراشی و هرروز بخشی از نخبگان و مردم را از جرگه حامیان جمهوری اسلامی خارج کنند؟!
نهادهای اطلاعاتی-امنیتی موظف هستند که با اقدامات هوشیارانه و دقیق، پیوند بین مردم و حکومت را تقویت کنند و از حاشیه‌ها و بعضاً کارهای ناصواب دوری کرده و به‌جای پرداختن به براندازان مسلح و غیرمسلح عرصه رابر اصلاح طلبان،نهادهای مدنی و سایر حامیان جمهوری اسلامی تنگ نکنند. شرح این قصه پرغصه به وقتش گویم.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “چه«حاجتی»برآورده میشود که«حاجتی»دستگیر میشود؟

Comments are closed.