توئیت پروانه سلحشوری و علیرضا رحیمی نمایندگان مجلس نسبت به ادعای جدید کریمی قدوسی

 

 

نگام ؛ سیاسی _ توئیت پروانه سلحشوری  و علیرضا رحیمی نمایندگان مجلس نسبت به ادعای جدید کریمی قدوسی

 

 

پروانه سلحشوری در حساب توییتری خود نوشت: بچه که بودیم یادمان می‌دانند که دروغ نگوییم و می‌گفتند دروغگو دشمن خداست. ای کاش بجای توسل به دروغ و تهدید و تهمت و توهین، سیاستی مبتنی بر انسانیت، اخلاق و انصاف داشته باشیم.

سلحشوری خطاب به کریمی قدوسی نوشت: کاش اخلاق و انصاف داشته باشیم.

پروانه سلحشوری در حساب توییتری خود نوشت: بچه که بودیم یادمان می‌دانند که دروغ نگوییم و می‌گفتند دروغگو دشمن خداست.

خواندیم که شهید مدرس گفته بود که “سیاست ما عین دیانت ماست.

ای کاش بجای توسل به دروغ و تهدید و تهمت و توهین، سیاستی مبتنی بر انسانیت، اخلاق و انصاف داشته باشیم.

 

علیرضا رحیمی، نماینده مجلس نسبت به ادعای جدید کریمی قدوسی واکنش نشان داد.علیرضا رحیمی در حساب توییتری خود نوشت:عده ای در گزارش از جلساتی که در آن حضور ندارند حرفه ای شده اند. اول جلسه دکتر ظریف با کمیسیون امنیت و الان دیدار رسمی ۲۰ سال پیش سران دو کشور.

علیرضا رحیمی، نماینده مجلس نسبت به ادعای جدید کریمی قدوسی واکنش نشان داد

علیرضا رحیمی در حساب توییتری خود نوشت:

عده ای در گزارش از جلساتی که در آن حضور ندارند حرفه ای شده اند. اول جلسه دکتر ظریف با کمیسیون امنیت و الان دیدار رسمی ۲۰ سال پیش سران دو کشور.

دروغ و شائبه سازی هم اعتیاد می آورد.

هنری اگر دارید از جلساتی که در آن حضور دارید گزارش دهید.