آقای ولایتی شما در اندازه ای نیستید که به ملت ایران درس چگونگی زیستن بیاموزید

 

 

اردشیر ثابت

 

روز عاشورا حس غریبی مرا به سوی کاخ سعدآباد کشانید

کاخ بسته بود

ضلع جنوبی کاخ ورودی خیابان سعدآباد از سوی تجریش خانه آقای علی اکبر ولایتی است

همه ساله به مناسبت محرم و در روز عاشورا در این جا مراسم نوحه خوانی برپاست

به خانه ایشان رفتم ویلایی ۳۰۰۰ متری که بخشی از آن را حسینیه کرده اند

درنگی در مجلس سخنرانی داشتم

آخوندی که نامش را نمیدانستم بر بالای منبر از اشرافیت برخی مسئولان گلایه میکرد

برای لحظاتی بشدت برانگیخته شدم تا خطاب به ملا بگویم آیا نمیبینید صاحب مجلس خودش در ویلای ۳۰۰۰متری در کاخ سعدآباد

نشیمن دارد؟

آیا کاخ نشینی اشرافیت نیست؟

اما میدانستم که از فریاد من در کاخ سعدآباد تا زندان اوین تنها چند خیابان بیشتر فاصله نیست

امروز شنیدم که آقای ولایتی به مردم ایران پیشنهاد کرده است که مردم یمن را الگو قرار بدهند که بجای لباس لنگ میپوشند و نان

خشک میخورند و مبارزه میکنند!

بی درنگ به یاد ویلای سه هزارمتری جناب ولایتی در کاخ سعدآباد افتادم

چقدر آسان است در کاخ بنشینی و کوخ نشینان را به نان خشک خوری رهنمون کنی

چقدر آسان است که دم در خانه ات لکسوس و تویوتا و مرسدس و انواع خودروهای چندمیلیاردی پارک باشند و از قناعت و مبارزه

برضد استکبار بگویی

چقدر آسان است که پیشخدمت و آشپز داشته باشی و عطر برنج ایرانی ات تمام سعدآباد را پر کند آنگاه به ملت پیشنهاد خوردن

نان خشک بدهی

آقای ولایتی!

من آن ویلای چندهزارمتری را از نزدیک دیده ام

سخاوت کردی و در حسینیه ات را روز عاشورا بر روی مردم گشودی اما نمیدانم چرا بوی ریا بهمراه بوی پلوی امام حسین همه

سعدآباد را پر کرده بود

ای کاش خانه ات بجای شمیران و آنهم در کاخ سعدآباد دستکم در خیابان ایران و بهارستان بود همانجایی که جناح سنتی بازاریان

هوادار امام خمینی آنجا را محله عشاق میدانند

همانجایی که مدرسه علوی بود و سکوی پرتاب شما به کاخ نشینی

آقای ولایتی ما مردم ایران ۸سال در زمان جنگ نان خشک خوردیم، موشک خوردیم، بمب خوردیم، درصفهای نفت ایستادیم و شهید

دادیم

پس تو و امثال تو حق ندارید به ملت شریف ایران یاد بدهید که الگوی شان یمنی ها باشد

آن هنگام که من بعنوان یک پسربچه در صف نفت بودم و ملت ایران کوپن بدست بدنبال گوشت یخ زده و روغن و حبوبات بودند

اما خاک به دشمن ندادند مردم یمن کجا بودند؟

مردم یمن در شجاعت و مردانگی خاک پای مردم ایران هم نمیشوند

اما ای کاش شما و امثال شما قدر این ملت را میدانستید و بجای کاخ نشینی همراه ایشان بودید

آقای ولایتی بهتر است آن ویلای چندهزارمتری و زندگی مرفه را رها کنید و به میان مردم بیایید

بد نیست چند وقتی در محله های پایین شهر در خانه های ۵۰متری با حقوق ناچیز زندگی کنید آنگاه به ملت بزرگ ایران درس

مقاومت بیاموزید

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما