آقای ولایتی شما پیشقدم شو ما پشت سرت خواهیم آمد

 

 

مهرداد شاکری

 

 

 

از بیانات گهر بار آقای ولایتی بر خلاف بقیه دوستان خرسند شدم

این که یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی تا بدین حد خاکی و مردمی است باید خوشحال بود

آقای ولایتی دست مریزاد

خیلی فکر بدی هم نیست که مردم لنگ بپوشند

و با نان خشک در دست به جنگ با استکبار جهانی بروند

خودش جهاد فی سبیل الله است این حرکت

منتها یک اما و اگر دارد این داستان شما

اگر لطف کنید و از همه مناصبی که دارید استعفا بدهید

و کت و شلوار شیک و چند میلیون تومانی تان را بیرون بیاورید

و به جایش لنگ بپوشید و به وسط صحنه بیایید

من از طرف مردم ایران به شما قول می دهم

که بلافاصله همه لنگ بپوشیم

و نان خشک در دست به جنگ با استبداد برویم

آخر مردم مثل شما چندین منصب دولتی ندارند

مردم مثل شما در کاخ زندگی نمی کنند

مردم چندین ماه است که جز تکه ای نان خشک چیزی برای خوردن ندارند

حالا چه فرقی می کند لباس های دست چندمشان را بپوشند

یا لنگ اهدایی از طرف شما را

دکترجان شما خودت سمبل استبداد هستی

ما باید به جنگ با شما بیاییم

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما