“نسخه لنگ یمنی” / ابراهیم ملکی

 

 

مستی قدرت خطرناکترین و مهلک ترین نوع خمر است که عقل را ضایع و ملک و کشور را به نابودی می کشاند.

این نوع مستی برخلاف مستی های دیگر زودگذر نیست‌‌ ‌.

مستی شراب با یک تلنگر و پاشیدن کمی آب برطرف می گردد ولی مستی قدرت با تلنگر و پند و اندرز از بین نمی رود.

به تعبیر قرآنۚ *صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُونَ* چنان کر و کور و لال گشته و عقل را ضایع نموده که پندو اندرز و سخنان مصلحان و خیرخواهان

را نمی شنود و زمانی به هوش می آید که دیرگشته و از اسب چموش قدرت بزیر افتاده و از هشیاری هیچ عایدش نمی شود که نوش دارو بعد

مرگ سهراب است.

این نوع مستی آخوند، ملا، عامی، با سواد، بی سواد، دکتر و مهندس نمی شناسد.

اگر یادتان نرفته باشد در دولت گذشته یکی از امامان جمعه در شرایط سخت اقتصادی مردم را به خوردن اشکنه دعوت می کرد، خدا پدر اورا

بیامرزد که مردم را به اشکنه دعوت کرد.

ولی آقای دکتر روی او را سفید کرد و مردم را به بستن لنگ و خوردن نان خشک فرا خواند!

جناب دکتر فراموش نموده که الگوی ما نبی مکرم اسلام است، نه یمن ، روس ، چین و هنگ کنگ که رطب خورده را منع رطب نمی کند.

لنگ و عقیقش ارزانی خودت باد.

ما عطایش را به لقایش بخشیدیم.

هرچند که از عقیقش سخن نگفته و لنگ و نان خشکش را حواله مردم کرده ای و ما را چه نیاز به نسخه پیچ خمار.