علی علیزاده بسیجی لندن نشین ، بلندگوی حاکمیت

 

 

مهرداد شاکری

 

خود را فعال سیاسی می داند و استاد فلسفه در دانشگاه

آن ور گود نشسته است و می گوید لنگش کن

اما نمی دانم چرا تمام فعالیت سیاسی اش رنگ و بوی دفاع از حاکمیت دارد

چفیه بر گردن می اندازد و خود را سرباز سید علی می داند

یک روز دیگر دوست دارد در رکاب قاسم سلیمانی جان بدهد

از انگلستان برای همه نسخه می پیچد

معلم دینی شده است و همه را نصیحت می کند

فعالیت و پست های هنرمندان در فضای مجازی را در خدمت دشمن بودن می داند

همه را به سکوت در جهت حفظ منافع نظام فرا می خواند

از خیلی از اصولگرایان تندرو اصولگرا تراست و تندروتر

فعال سیاسی بودن را در خوش خدمتی به حاکمیت می داند

از دید وی هر کس شبیه او فکر نکند دشمن محسوب می شود

این تفکر شبیه تفکر علی خامنه ای و داوپسان است

علیزاده بلندگوی حاکمیت است که از انگلستان پخش میشود

بدون دفاع از حاکمیت ، علیزاده هیچ حرفی برای گفتن ندارد

تاریخ مصرفش محدود است و حتی به قضاوت تاریخ هم نخواهد رسید

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما