هشدار سید محمد خاتمی نسبت به وقوع کودتا یا انقلاب!

 

 

سهراب سهیلی

 

 

سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از ایثارگران و جانبازان نسبت به انقلاب و کودتا محتمل هشدار داد.

اگر شکاف بین مردم و حکومت عمیق شود،

یک جامعه به صورت خود به خود به سمت انقلاب می رود.

اما نکته تامل برانگیز که از سخنان خاتمی میشود برداشت کرد این است:

که انقلاب با فروپاشی یک حکومت و دولت همراه است،

انقلاب از بالا مدیریت نمی شود،

بلکه از پایین شروع میشود.

زمانی انقلابی به وقوع می پیوندد که یک نارضایتی عمومی در پایین شکل بگیرد

و دوم حکومت نیز ناکارمد باشد

و سوم داشتن آلترناتیو برای حکومت آینده.

جمع ناکارمدی اصطلاحا طبقه حکومتی بالانشین

و نارضایتی طبقه مردمی پایین نشین

و بودن آلترناتیو،

می تواند حکومتی را براندازد و خود جایگزینش شود.

مانند حکومت جمهوری اسلامی در ۵۷

اما ایران فعلی حلقه سوم که آلترناتیو باشد را کم دارد،

بدون آلترناتیو اگر تغییری صورت گیرد،

دیگر انقلاب به معنی مصطلح نیست،

بلکه فروپاشیست.

جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشیست،

فروپاشی ای که اگر به وقوع بپیوندند،

دست کم در کوتاه مدت بسیار ناآرام خواهد بود؛

اما این این ناآرامی لازمه ارامش بعد از ان است!

اما در وقوع کودتا مردم دخالتی ندارند،

بلکه طبقات بالای دولتی و به ویژه نظامی دخیلند.

مثل کودتای السیسی بر علیه محمد مرسی در مصر.

در ایران اگر قرار باشد کودتا رخ دهد،

منطقا باید سپاه کودتای نظامی بر علیه دولت را صورت دهد،

و نه حکومت!

درست مثل خلع بنی صدر از ریاست جمهوری!

اما آیا سپاه کودتا خواهد کرد بر علیه دولت؟

یا حکومت به طور کلی فرو پاشیده خواهد شد؟؟

هشدار سید محمد خاتمی را باید جدی گرفت!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما