سرانجام ریاکاری و دروغ برخی از سلبریتی ها

 

 

سهراب سهیلی 

 

 

محسن افشانی به شش سال حبس، شلاق و عودت پولهای مردم محکوم شد!

محسن افشانی که با ترفند بازیگری و شهرت،قصد داشت

پول مردم ساده لوح اما خوش نیت را بالا بکشد،

سرانجام محکوم شد.

افشانی که در فضای مجازی شماره حساب شخصی گذاشت

برای معالجه کودکی به اسم “حلما”؛

پس از دریافت مقادیر هنگفتی پولاز مردم خوش نیت،

آن ها را برای معالجه حلما خرج نکرد.

خانواده حلما که امید داشتند با کمک مردم و افشانی فرزندشان معالجه شود،

اکنون از مرگ کودکشان می گویند.

محسن افشانی بازیگر دسته چندمی تلویزیون جهوری اسلامی،

با حیله گری و سوء استفاده از اعتماد مردم،

پول های جمع آوری شده را بالا کشید.

طنز تلخ ماجرا این است که افشانی در مراسم روضه امام حسین

نه تنها حاضر می شود

بلکه در جایگاه ویژه همراه با فرزند سید حسن خمینی می نشیند!

اما ظالم و ریاکار سر نجام اسیر میشود،

و کسی که در مراسم محرم حاضر شده بود،

باید درس ازادگی می آموخت،

اما ظلمش آشکار شد و اسیر شد!

باشد که محسن افشانی های دیگر که جمعشان کم هم نیست

روزی اسیر شوند!

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما