یار غار تتلو رفیق سید حسن نصرالله

 

 

مهرداد شاکری

 

وحید علوی رفیق فابریک علی حقانیان،

فرزند وحید حقانیان محافظ و مشاور اول رهبر ایران

که توسط بیت رهبری و سپاه وارد حلقه یاران و نزدیکان امیر تتلو گردید

قطعا از آن چهره های پشت پرده ایست

که باید سال ها بگذرد

تا بشود راجع به شخصیت و راه و روش این فرد مطلب نوشت.

شاید جهت گیری ها و موضع گیری های یک ساله امیر تتلو

در خصوص حجاب و نماز و سپاه

محصول مشترک اتاق فکر سپاه  و بیت رهبری با مشاوره وحید علوی باشد

آهنگ جهنم امیر تتلو شاید یکی از حاشیه ساز ترین آهنگ های وی باشد

متن و شعر و ملودی این آهنگ همه از یک عصیان بزرگ حکایت دارد

عصیانی که بنظر می آید مورد قبول سپاه و بیت رهبری باشد

وحید علوی با اشتراک پستی در اینستاگرام شخصی اش

در کنار پرچم حزب الله توجه بسیاری را به خود جلب کرد

پستی که اینستاگرام اشتراک آن را مغایر با قانون های خود

و مروج خشونت و نژاد پرستی دانست

و نسبت به حذف آن اقدام نمود.

وحید علوی عقبه اش به بیت و سپاه و حزب الله و وحید حقانیان می رسد.

معمای پیچیده ای ست.

به نظر شما عقبه امیر تتلو واقعا به کجا میرسد؟

آیا تمام حاشیه سازی های وی و حتی ارتداد وی یک بازی پیچیده است؟

باید منتظر بود …

 

 

نگام،ناگفته های ایمان ما