فاجعه در کمین خانواده های ایرانی

 

 

مهرداد شاکری 

 

باورش هم سخت است و حتی بیان کردنش و انتشارش

درد دارد و درد دارد و درد

خانواده ایرانی روزی مظهر پاکی بود و صداقت و آرامش

شرافت حرف اول را می زد

پاکدامنی مرد و زن ایرانی زبانزد خاص و عام بود

در اساطیر و منظومه های فارسی زن ایرانی مظهر پاکی  و بزرگی شرم و حیاست

عشق جایگاهی دارد بعد از خدا

همان قدر بزرگ و پاک و وسیع

اما این روزها فقر و بیکاری و تورم دارد جامعه ایرانی و کانون گرم خانواده ایرانی را از درون متلاشی می کند

مردها چشم را بر معشوقه های زنان خود بسته اند

و زنان برای لقمه ای نان بیشتر و پول بیشتر چشم را بر هرزگی مردان خود

مرد و زن ایرانی دوش به دوش هم دارند تمام بنیان های اخلاقی را به نابودی می کشانند

درصد بی بند و باری و هرزگی در خانواده های ایرانی روز به روز بیشتر می شود

نمی دانم داریم به کجا می رویم؟!

اما حال و روز خوبی در انتظارمان نیست

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما