گارد ساحلی ترکیه ۸۴ پناهجو را از خطر مرگ نجات داد

 

 

نگام، بین الملل _ نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان ۸۴ پناهجو را از خطر غرق شدن در آبهای دریای اژه نجات دادند.

 

 

 به گزارش آناتولی فارسی ، گارد ساحلی ترکیه ۸۴ پناهجو را که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی از طریق سواحل شهرستان «دیکیلی» در استان ازمیر به جزایر یونان بروند، در دریای اژه نجات داد.

چهل و پنج نفر آنان در ساحل «بادملی» سوار بر یک قایق پلاستیکی بودند که شناسایی شدند. ۳۸ نفر نیز سوار یک قایق پلاستکی در ساحل «دنیزکوی» بودند. تمام آنها به اداره مهاجرت دیکیلی انتقال یافتند.