دلارهای سپاه و بیت رهبری به داد نظام رسید

 

 

مهرداد شاکری

 

پیشتر در خبری از وجود زرادخانه دلار و ارزهای خارجی در بیت رهبری سخن گفته بودیم

کاهش یکباره قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی

محصول هیچ کدام از اقدامات اقتصادی دولت و بانک مرکزی نبود

چرا که می دانیم دولت آقای روحانی دستش در اداره امور اقتصادی کشور

کوتاه تر از آن است که نیاز به توضیح چند باره داشته باشد

دولت در سایه اقتصاد کشور را در مشت خودش دارد

همان دولت در سایه این بار برای حفظ نظام و حاکمیت

تنها راه نجات را در تزریق گوشه کوچکی از زرادخانه ارز و طلای متعلق به بیت رهبری و سپاه به بازار دانست

برای عبور از شرایط حساس کنونی ۱۲ میلیارد دلار از طرف بیت رهبری به بازار تزریق شد

تا حاکمیت نفسی بکشد و راه حلی بیابد برای آینده

 

نگام ، ناگفته های ایران ما