لفاظی شمخانی و جان بولتون

 

 

سهراب سهیلی

 

 

علی شمخانی دبیر عالی امنیت ملی ایران به سخنان جان بولتون مشاور ارشد نظامی کاخ سفید واکنش نشان داد

جان بولتون در اظهار نظری اعلام کرده بود که ما را جدی بگیرید.

علی شمخانی در جواب بولتون گفته است که سپاه شما را جدی گرفت با پرتاب موشک در سه مایلی شما.

او ادامه داد که ما اشرار امریکایی و تیم فعلی امریکا را در حوزه اقتصاد شکست خواهیم داد!

نمی دانم چرا توهم دست از سر سران جمهوری اسلامی بر نمی دارد

یکی می گوید در کسری از زمان اسرائیل را ویران می کنیم،

دیگری می گوید، امریکا را به لحاظ اقتصادی شکست می دهیم!

این اظهار فضل از جانب اقای شمخانی به خوبی نشان می دهد که جمهوری اسلامی فهمی دقیق از مناسبات اقتصادی جهان و

امریکا و ارز رسمی این کشور، دلار، ندارد.

مگر می شود با دست خالی به جنگ با اسلحه رفت؟؟

مگر می شود با ریال یکی از بی ارزش ترین ارزهای جهان، به جنگ با قدرتمند ترین و پر مبادله ترین ارز جهان رفت

و تازه آن را هم شکست داد؟؟

در حالی که ایران در وخیم ترین حالت اقتصادی ممکن خود در طول ۴۰ گذشته به سر می برد

که نرخ ارز لحظه ای جابه جا می شود،

شمخانی ادعای غلبه اقتصادی بر شاخ اقتصاد جهان دارد!

قیمت محصولات اصلی کشور در مدت ۱ ماه حداقل ۲۰ درصد افزایش یافت

در نتیجه قدرت خرید مردم نیز کاهشی چشمگیر یافت

ارز و طلا افزایشی باورنکردنی را تجربه کردند

که نه تنها طبقه کارگر را فقیرتر کرد

بلکه طبقات متوسط را ناامید کرد.

حال با این وضعیت و با اعمال چنین منطقی می خواهیم امریکا و اشرارش را شکست دهیم!

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما