شبکه های اجتماعی ،فرصتی برای همبستگی / میثم بازیاری

 

 

معجزه ی شبکه های اجتماعی را در کاهش قیمت دلار و ارزهای خارجی دیدیم.

با هم و در کنار هم به گرانی دلار تاختیم.

واپسین روزهای حاکمیت را در صورت تداوم شرایط سیاهی که برقرار بود گوشزد کردیم.

دست های پشت پرده ی افزایش بی رویه قیمت دلار را معرفی کردیم.

حالا کاری ندارم اگر همان دست های پشت پرده به خود آمده باشند یا نه .

کاری ندارم که شاید این سیاست تزریق ارز به بازار ، مقطعی و گذرا باشد.

اما با هم و در کنار هم معجزه ی شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی را تجربه کردیم.

به آنها که برای نابودی تلگرام نوحه می خواندند و نذری می دادند

فهماندیم که می‌شود آن روی سکه شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی و جریان آزاد اطلاعات را هم به خوبی تجربه کرد

و از آن به نفع مردم استفاده کرد.

دیدیم که مردم اگر درست اطلاع رسانی شود

به خروجی شبکه های اجتماعی آنجا که نیاز باشد اعتماد می‌کنند.

دیدیم که سانسور هیچگاه چاره ساز نیست.

نمی‌شود اخبار جامعه را از مردم پنهان کرد و از آنان انتظار همراهی داشت.

فهمیدیم که برای همراهی مردم نیاز به همراهی با مردم است.

شاید اگر درست اطلاع رسانی می کردیم آن دسته از مردم عادی

که در نوسانات اخیر بازار متضرر شده اند آسیب نمی دیدند.

جامعه ای زنده و پویاست که به جریان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشد.

کاش برای یک بار هم که شده واقعیات را می دیدیم.

One thought on “شبکه های اجتماعی ،فرصتی برای همبستگی / میثم بازیاری

Comments are closed.