اعتصاب کامیونداران و ترس حاکمیت

 

 

سهراب سهیلی

 

 

اعتصاب کامیون داران از اوایل امسال زنگ خطری جدی برای حاکمیت است.

رانندگان ماشینهای سنگین از عدم توازن درامد با مخارج گله دارند.

در خردادماه اعتصاب کامیون داران سراسری شد

به حدی که حاکمیت مجبور شد به خواسته آنها که افزایش ۲۰ درصدی کرایه ها بود،گوش کند.

اما ۲۰ درصد افزایش کرایه، اصلا نتوانست مخارج بسیار زیاد رانندگان ماشین سنگین را جبران کند.

مهر ماه باردیگر شاهد اعتصاب سراسری کامیون داران است،

کامیون داران از اصفهان، تبریز، همدان، کرمانشاه و کردستان و سایر شهرهای دیگر ایران اعتصاب کرده اند.

اعتصاب آنها حاکمیت را ناگزیر کرد که رانندگان اعتصاب کننده را دستگیر کند؛

اما دستگیری راننده کامیون سبب نمیشود او مجدد سوار ماشین خود شود

و بار از یک شهر به شهر دیگر حمل کند!

حاکمیت مستاصل از اداره کشور شده است،

و با هر شکلی از اعتراض برخورد خشن می کند.

اما دریغ از اندکی فهم که برخورد خشونت آمیز با رانندگان کامیون ها

نه تنها سبب نمی شود انها به چرخه اقتصاد ایران بازگردند،

بلکه آنها را هر چه بیشتر متحد میکند.

رانندگان به افزایش ۲۵ درصدی کرایه هم راضی نیستند،

چرا که پول یک حلقه لاستیک فقط بسیار بیشتر از درامد ماهیانه انهاست.

پول سوخت و سایر اسطهلاک به کنار!

اعتصاب کامیون داران می تواند سبب فروپاشی اقتصادی حاکمیت شود!

حاکمیت اگر خواهان فروپاشی است،

رانندگان را دستگیر کند اما

اگر بقای خود برایش اهمیت دارد،

چاره ای جز مصالحه با رانندگان کامیون ها و رانندگان چرخهای اقتصاد دنیا ندارد!

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما

 

 

 

One thought on “اعتصاب کامیونداران و ترس حاکمیت

Comments are closed.