عربستان در اندیشه تسخیر ایران بدون جنگ

 

 

مهرداد شاکری

 

به نظر می آید استراتژی عربستان در مقابل ایران شاهد رویکرد جدیدی باشد

حمایت عربستان از گروه های تندرو اسلامی مسلح مخالف با جمهوری اسلامی طی چندسال گذشته بر کسی پوشیده نیست

استراتژی که جمهوری اسلامی تا حد بسیار زیادی توانست به خوبی با آن مقابله کند

اما به نظر می رسد عربستان در رویکرد جدید خود قصد دارد از طریق تاسیس شبکه های فارسی زبان

با تحت تاثیر قرار دادن جوانان و مردم ایران با برنامه های شبه فرهنگی و هنری

نسبت به ایجاد شبهه های فراوان در ذهن مردم ایران

به خصوص جوانان اقدام نماید

رویکردی که در دراز مدت می تواند

زمینه های نفوذ تفکر مورد رضایت آل سعود  را در ایران فراهم آورد

عربستان خواهد کوشید با جنگ فرهنگی رسانه ای ایران را به تسخیر خود در آورد

 

 

نگام،ناگفته های ایران ما