حمله به محل اقامت فتح الله گولن در آمریکا

 

 

نگام ،  بین الملل _  پلیس ایالتی پنسیلوانیا در واکنش به حمله یک فرد مسلح به مجتمع محل اقامت فتح الله گولن روحانی ترکیه ای ساکن آمریکا اقدام به شلیک تیر هوایی کرد

 

 

به گزارش انتخاب ، پلیس ایالتی پنسیلوانیا در واکنش به حمله یک فرد مسلح به مجتمع محل اقامت فتح الله گولن روحانی ترکیه ای

ساکن آمریکا اقدام به شلیک تیر هوایی کرد.

فرد مهاجم به دنبال واکنش پلیس از محل گریخت