نارضایتی رسانه‌های عبری و عربی از رای دادگاه لاهه/ آمریکا تن به اجرای دستور دیوان بین‌المللی نخواهد داد

 

 

 نگام ،  بین الملل _ رسانه‌های عربی و اسرائیلی با اشاره به رای دادگاه لاهه در پرونده شکایت ایران از آمریکا بر عدم توجه آمریکا به احکام این نهاد بین المللی در پرونده‌های سابق تاکید کردند.

 

 

به گزارش ایلنا،  رای دادگاه لاهه در پرونده شکایت ایران از تحریم‌های آمریکا بر اساس پیمان مودت سال ۱۹۵۵ با واکنش رسانه های عربی و عبری نیز همراه بود.

«خلیج تایمز» در گزارشی با اشاره به صدور دستور لغو تحریم‌های مربوط به اقلام بشردوستانه علیه ایران نوشت: انتظار می رود آمریکا در جلسه آتی دادگاه صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به پرونده را بار دیگر زیر سوال ببرد.

«جروزالم پست» در گزارشی نوشت: علی رغم رای امروز دادگاه جهانی، آمریکا بارها استدلال کرده که این دادگاه صلاحیت حل اختلاف مطرح شده را ندارد.

این رسانه اسرائیلی مدعی شده رای دادگاه الزاما تحریم‌های آمریکا را ملغی نمیکند و اینکه آیا آمریکا به رای دادگاه که هیچ بازوی اجرایی ندارد تن خواهد یا خیر نیز به شدت زیر سوال است.

«جروزالم پست» نوشت آمریکا در برخی پرونده ها دستور دادگاه را نادیده گرفته است. از سوی دیگر آمریکا پیش از دستور دادگاه هم اعلام کرده بود جلوی رسیدن اقلام حیاتی به ایران را نگرفته است.

One thought on “نارضایتی رسانه‌های عبری و عربی از رای دادگاه لاهه/ آمریکا تن به اجرای دستور دیوان بین‌المللی نخواهد داد

Comments are closed.